เอกสารสำหรับปีรายงานประจำปีงบการเงินเอกสารนำเสนอ ดาวน์โหลดทั้งหมด

2562

ประจำปี 2561
Q1 Q2 Q3 FY
Q1 Q2 Q3 Q4

2561

ประจำปี 2560
Q1 Q2 Q3 FY
Q1 Q2 Q3 Q4

2560

ประจำปี 2559
Q1 Q2 Q3 FY
Q1 Q2 Q3 Q4

2559

ประจำปี 2558
Q1 Q2 Q3 FY
Q1 Q2 Q3 Q4

ขนาดไฟล์ที่เลือกทั้งหมด (บีบอัดไฟล์)        MB