ปี ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม 56-1: ปี 2562 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม 56-1: ปี 2561 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม 56-1: ปี 2560 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม 56-1: ปี 2559 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม 56-1: ปี 2558 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม 56-1: ปี 2557 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม 56-1: ปี 2556 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม 56-1: ปี 2555 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม 56-1: ปี 2554 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม 56-1: ปี 2553 ดาวน์โหลด