ยินดีต้อนรับเข้าสู่หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

GUNKUL  |   ปรับปรุงเมื่อ: 23 เม.ย. 2562 12:29

3.12
บาท

เปลี่ยนแปลง / %- / -%

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)6,637,200

ช่วงราคาระหว่างวัน3.10 - 3.14

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์2.68 - 3.46

ดาวน์โหลดเอกสารเผยแพร่

งบการเงินประจำปี 2561

ดาวน์โหลด

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2561

ดาวน์โหลด

เอกสารนำเสนอบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุนไตรมาสที่ 4/2561

ดาวน์โหลด

รายงานประจำปี 2561

ดาวน์โหลด ชมออนไลน์