ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

คุณจันทรา จงจามรีสีทอง
1038-1046 ถ.นครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

  • โทรศัพท์ +66(0) 2242-5867 (อัตโนมัติ) |
    +66(0) 2242-5800 ต่อ 5867
  • โทรสาร +66(0) 2242-5878
  • อีเมล์ chantra@gunkul.com
ฟอร์มติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ชื่อ: *
โทรศัพท์:
โทรสาร:
อีเมล์: * 
ที่อยู่:
ข้อความ: *

เพื่อป้องกันและลดปัญหาสแปมเมล์ กรุณากรอกรหัสข้อความภาพ ตามข้อมูลที่ปรากฎอยู่ข้างล่างนี้