News

งาน Opportunity Day ของบริษัทกันกุล ครั้งที่ 4/2554

Backธันวาคม 01, 2554

เมื่อวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2554 เวลา 13.30-14.30 น. ที่ผ่านมา คุณโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ กรรมการผู้จัดการ , คุณสมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย รองกรรมการผู้จัดการ  และคุณพงษ์สกร ดำเนิน ผู้อำนวยการสายงานพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ ผู้บริหารของ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมงาน "Opportunity Day Webcast of Listed Co.'S Quarterly Report บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน"  ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อนำเสนอ ผลประกอบการของบริษัทในปี 2554 ตั้งแต่ต้นปีจนถึงไตรมาสที่ 4  ให้แก่นักลงทุน นักวิเคราะห์ ผู้สื่อข่าว และผู้ที่สนใจทั่วไปได้รับทราบ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมรับฟังและได้รับการตอบรับเป็นจำนวนมาก