News

ธนาคารไทยพาณิชย์ ลงนามสนับสนุนทางการเงิน สร้างสถานีไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

Backสิงหาคม 09, 2555

คุณกัลกุล  ดำรงปิยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริหาร และคุณโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยผู้บริหาร บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมลงนามสัญญาสนับสนุนทางการเงินกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำหรับโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า โครงการวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ โครงการศรีจุฬา จังหวัดนครนายก และ โครงการเนินปอ จังหวัดพิจิตร โดยเป็นโครงการของบริษัท กันกุล พาวเวอร์เจน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย รวมทั้งสิ้น 20.5 เมกกะวัตต์ มูลค่าโครงการ 2,000 กว่าล้านบาท โดยได้ลงนามสัญญาฯ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2555 ที่ผ่านมา