News

กลุ่มบริษัทกันกุล ร่วมกิจกรรมสร้างชุมชนเข้มแข็ง โดยรอบบริษัทฯ

Backสิงหาคม 10, 2555

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 กรกฏาคม 2555 เวลา 08.30 น. คุณเฉลิมพล ศรีเจริญ กรรมการบริษัทฯ ได้นำพนักงานเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน กับโครงการ กิจกรรม 5 ส สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ ( 28 กรกฏาคม 2555 ) ณ ชุมชนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ โดยความร่วมมือของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมขนเขต 1 การประปา สาขาแม้นศรี และ บริษัทฯ กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัดมหาชน

พิธีเปิด ได้รับเกียรติจาก พลโท ฐิตะฐาน สุขศรี ผู้ว่าราชการพื้นที่ควบคุมในพระองค์ 904 มาเป็นประธานในพิธี กิจกรรมการทำความสะอาดมีการแบ่งกลุ่ม แบ่งสี แบ่งโซน เพื่อสะดวกต่อการลงพื้นที่เพื่อทำความสะอาด ซึ่งบรรยากาศก็เต็มไปด้วยรอยยิ้มและการร่วมแรงร่วมใจกัน