News

บริษัทในเครือ กันกุล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ต้อนรับพันตำรวจโทจาตุรนต์ อนุรักษ์บัณฑิต รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม เข้าตรวจโรงงานตามนโยบายพิทักษ์ เด็ก สตรีและป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์

Backมกราคม 30, 2561

เมื่อวันอังคาร ที่ 30 เดือนมกราคม พ.ศ.2561 คุณอารีวรรณ เฉลิมแดน ผู้อำนวยการอาวุโสสายโรงงาน บริษัทจี เค.เอส. เซ็มบลี้ จำกัด และบริษัทจี.เค พาวเวอร์ โปรดักส์ จำกัด ในเครือบริษัท กันกุล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ต้อนรับพันตำรวจโทจาตุรนต์ อนุรักษ์บัณฑิต รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรบางกรวย เข้าตรวจโรงงานตามนโยบายพิทักษ์ เด็ก สตรีและป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์