ค้นหาข่าว:

รายปี : ล่าสุด  |  ทั้งหมด  |   2563  |  2562  |  2561  |  2560  |  2559  |  2558  |  2557  |  2556  |  2555  |  2554  |  2553


17 ธ.ค. 2557

สารสนเทศการได้มาซึ่งหุ้นของ Sendai Okura Mega Solar Godo Kaisha

13 พ.ย. 2557

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2557

13 พ.ย. 2557

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2557

13 พ.ย. 2557

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)

07 พ.ย. 2557

การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

05 พ.ย. 2557

แจ้งวันหยุดประจำปี 2558

19 ก.ย. 2557

หลักทรัพย์ที่สมาชิกต้องให้ลูกค้าวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนซื้อ

18 ก.ย. 2557

แจ้งข้อสารสนเทศ กรณีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) กับ บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)

15 ส.ค. 2557

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)

14 ส.ค. 2557

แจ้งแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ

13 ส.ค. 2557

การจัดตั้งบริษัทย่อย

13 ส.ค. 2557

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2557

13 ส.ค. 2557

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2557

13 ส.ค. 2557

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)

07 ก.ค. 2557

แจ้งกรรมการลาออกจากตำแหน่ง