เอกสารนำเสนอ

  • Quarterly
  • Roadshow

บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุนไตรมาสที่ 1/2560

ขนาดไฟล์ : 4.41 MB

19 พ.ค. 2560

ดาวน์โหลด

บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุนไตรมาสที่ 4/2559

ขนาดไฟล์ : 6.34 MB

10 มี.ค. 2560

ดาวน์โหลด

บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุนไตรมาสที่ 3/2559

ขนาดไฟล์ : 6.38 MB

30 พ.ย. 2559

ดาวน์โหลด

บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุนไตรมาสที่ 2/2559

ขนาดไฟล์ : 2.17 MB

09 ก.ย. 2559

ดาวน์โหลด

25 JULY 2016, THAILAND CORPORATE DAY IN HONG KONG

ขนาดไฟล์ : 2.00 MB

25 ก.ค. 2559

ดาวน์โหลด