เอกสารนำเสนอ

  • Quarterly
  • Roadshow

บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุนไตรมาสที่ 1/2559

ขนาดไฟล์ : 2.98 MB

14 มิ.ย. 2559

ดาวน์โหลด

บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุนไตรมาสที่ 4/2558

ขนาดไฟล์ : 2.91 MB

15 มี.ค. 2559

ดาวน์โหลด

บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุนไตรมาสที่ 3/2558

ขนาดไฟล์ : 3.26 MB

16 ธ.ค. 2558

ดาวน์โหลด

บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุนไตรมาสที่ 2/2558

ขนาดไฟล์ : 4.39 MB

16 ก.ย. 2558

ดาวน์โหลด

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558

ขนาดไฟล์ : 879 KB

19 ส.ค. 2558

ดาวน์โหลด