กราฟราคาหลักทรัพย์

GUNKUL  |   ปรับปรุงเมื่อ: 22 ก.พ. 2562 16:38

3.32
บาท

เปลี่ยนแปลง / %+0.08 / 2.47%

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)39,189,700

ช่วงราคาระหว่างวัน3.26 - 3.32

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์2.64 - 3.96

ราคาเปิด - วันก่อนหน้า3.28 - 3.24

ต่ำสุด - สูงสุด3.26 - 3.32

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)3.30 / 2,342,100

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)3.32 / 1,395,200

Chart Type