กราฟราคาหลักทรัพย์

GUNKUL  |   ปรับปรุงเมื่อ: 28 เม.ย. 2560 16:40

4.72
บาท

เปลี่ยนแปลง / %+0.02 / 0.43%

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)4,368,800

ช่วงราคาระหว่างวัน4.68 - 4.74

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์4.02 - 6.90

ราคาเปิด - วันก่อนหน้า4.72 - 4.70

ต่ำสุด - สูงสุด4.68 - 4.74

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)4.70 / 115,100

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)4.72 / 1,061,400

Chart Type