กราฟราคาหลักทรัพย์

GUNKUL  |   ปรับปรุงเมื่อ: 18 ส.ค. 2560 16:36

3.78
บาท

เปลี่ยนแปลง / %- / -%

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)4,654,100

ช่วงราคาระหว่างวัน3.74 - 3.80

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์3.70 - 6.60

ราคาเปิด - วันก่อนหน้า3.78 - 3.78

ต่ำสุด - สูงสุด3.74 - 3.80

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)3.76 / 47,500

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)3.78 / 36,100

Chart Type